Disclaimer

Op het gebruik van de website van Beerens Taxaties zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Beerens Taxaties stemt u in met de toepasselijkheid van deze.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is door Beerens Taxaties met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Beerens Taxaties kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt tevens ook voor de websites of media waarnaar verwezen wordt door middel van hyperlinks of anderszins.

Beerens Taxaties behoudt zich het recht dat alle genoemde informatie onder voorbehoud van ‘‘kennelijke (type-)fouten’’ wordt weergegeven. Tevens behoudt Beerens Taxaties zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij Beerens Taxaties en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beerens Taxaties niet toegestaan.